Kancelaria Adwokacka Prawa Spadkowego „SUKCESJA”

Rozwiązywanie spraw związanych z szeroko pojętym prawem spadkowym.

WEJŚCIE

O kancelarii


Kim jesteśmy

Kancelaria Adwokacka Prawa Spadkowego „Sukcesja”, to prężnie i skutecznie działająca wyspecjalizowana Kancelaria zajmująca się rozwiązywaniem spraw związanych z szeroko pojętym prawem spadkowym.

Dajemy gwarancję indywidualnego i profesjonalnego podejścia do każdej sprawy i do każdego Klienta.

Wszelkie informacje, które otrzymujemy od Klientów objęte są tajemnicą radcy prawnego lub tajemnica adwokacką.

W miarę potrzeby Kancelaria współpracuje m.in.:

 • z kancelariami prawnymi z całego kraju;
 • z notariuszami;
 • z kancelariami komorniczymi;
 • z doradcą podatkowym.

Co robimy

W ramach kompleksowej obsługi prawnej powierzonej sprawy, Kancelaria oferuje m.in.:

 • ustne porady prawne;
 • sporządzanie wszelkich pism sądowych (pozwów, wniosków, apelacji, etc.);
 • zastępstwo radcy prawnego lub adwokata w postępowaniach przed Sądami;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • sporządzanie projektów umów i wniosków;
 • reprezentację w negocjacjach;
 • pomoc w kompletowaniu potrzebnych dokumentów.

Z uwagi na siedzibę Kancelarii, co do zasady świadczymy usługi na terenie Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) oraz tzw. małego Trójmiasta (Wejherowo, Rumia, Reda) i okolic. Jednakże w razie takiej potrzeby, nie obawiamy się podjąć prowadzenia sprawy na terenie całego kraju.

Stwierdzenie nabycia spadku:

Nabycie spadku następuje już z chwilą śmierci spadkodawcy. Nie mniej jednak celem formalnego i definitywnego uregulowania spraw związanych ze spadkiem, niezbędne jest uzyskanie sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku ewentualnie notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

W tym przedmiocie przede wszystkim:

 • ustalamy krąg spadkobierców;
 • pomagamy w zdobyciu wszelkich potrzebnych dokumentów;
 • składamy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku;
 • reprezentujemy w Sądzie;

Z uwagi na złożoność prawa spadkowego, powyższe wyliczenie ma charakter jedynie przykładowy i dotyczy spraw najbardziej typowych.

Nie mniej jednak Kancelaria zajmuje się oczywiście również takimi problemami jak wykonanie zapisu, wydziedziczenie, podważenie testamentu, odpowiedzialność za długi spadkowe, umowy dotyczące spadku etc.

Wszelkie wyczerpujące informacje odnośnie rodzaju świadczonych usług, Klient może otrzymać po bezpośrednim telefonicznym lub mailowym kontakcie.

Zachowek:

Spadkodawca korzysta z pełnej swobody dysponowania majątkiem na wypadek śmierci. Zdarza się jednak, że powyższe uprawnienie niejednokrotnie prowadzi do pokrzywdzenia najbliższych osób. Celem jego zminimalizowania, Kodeks cywilny wprowadził instytucję zachowku. Instytucję, która przewiduje ustawową ochronę interesów majątkowych najbliższych spadkodawcy przed niekorzystnym rozporządzeniem majątkiem na wypadek śmierci..

W tym przedmiocie przede wszystkim:

 • ustalamy krąg osób uprawnionych do zachowku;
 • pomagamy w zdobyciu wszelkich potrzebnych dokumentów;
 • ustalamy wysokość należnej z tego tytułu kwoty pieniężnej;
 • sporządzamy pozwy i inne niezbędne pisma;
 • reprezentujemy w Sądzie;
 • pomagamy w ewentualnych negocjacjach;

Z uwagi na złożoność prawa spadkowego, powyższe wyliczenie ma charakter jedynie przykładowy i dotyczy spraw najbardziej typowych.

Nie mniej jednak Kancelaria zajmuje się oczywiście również takimi problemami jak wykonanie zapisu, wydziedziczenie, podważenie testamentu, odpowiedzialność za długi spadkowe, umowy dotyczące spadku etc.

Wszelkie wyczerpujące informacje odnośnie rodzaju świadczonych usług, Klient może otrzymać po bezpośrednim telefonicznym lub mailowym kontakcie.

Dział spadku:

Celem tego postępowania jest przede wszystkim dokonanie podziału fizycznego majątku spadkowego, czyli określenie sched spadkowych poszczególnych spadkobierców

W sytuacji porozumienia, można dokonać podziału w sposób umowny;

W pewnych jednak okolicznościach dokonanie działu spadku w postępowaniu przed sądem bywa bardziej korzystne dla spadkobierców;

Sądowy dział spadku jest chociażby jedynym możliwym rozwiązaniem, gdy pomiędzy współspadkobiercami istnieje konflikt uniemożliwiający zawarcie umowy przed notariuszem.

.

W tym przedmiocie przede wszystkim:

 • ustalamy skład spadku podlegającemu podziałowi;
 • pomagamy w zdobyciu wszelkich potrzebnych dokumentów;
 • proponujemy najkorzystniejszy w danym przypadku sposób podziału majątku wspólnego;
 • sporządzamy wnioski i inne niezbędne pisma;
 • reprezentujemy w Sądzie;
 • pomagamy w ewentualnych negocjacjach;

Z uwagi na złożoność prawa spadkowego, powyższe wyliczenie ma charakter jedynie przykładowy i dotyczy spraw najbardziej typowych.

Nie mniej jednak Kancelaria zajmuje się oczywiście również takimi problemami jak wykonanie zapisu, wydziedziczenie, podważenie testamentu, odpowiedzialność za długi spadkowe, umowy dotyczące spadku etc.

Wszelkie wyczerpujące informacje odnośnie rodzaju świadczonych usług, Klient może otrzymać po bezpośrednim telefonicznym lub mailowym kontakcie.

Unieważnienie testamentu:

Celem takiego postępowania jest próba podważenia testamentu.

W jego toku ustalamy więc czy dany testament został sporządzony ważnie. W jakiej dacie. Czy osoba sporządzająca testament miała pełną świadomość dokonywanej czynności. Czy nie działała pod wpływem błędu. Groźby. Wreszcie ustalamy czy testament w ogóle został sporządzony przez spadkodawcę.

W przypadku skutecznego podważenia testamentu, Sąd dokonuje ustalenia kręgu spadkobierców na podstawie ustawy, czyli w skrócie, w oparciu o najbliższą rodzinę.

.

Z uwagi na złożoność prawa spadkowego, powyższe wyliczenie ma charakter jedynie przykładowy i dotyczy spraw najbardziej typowych.

Nie mniej jednak Kancelaria zajmuje się oczywiście również takimi problemami jak wykonanie zapisu, wydziedziczenie, podważenie testamentu, odpowiedzialność za długi spadkowe, umowy dotyczące spadku etc.

Wszelkie wyczerpujące informacje odnośnie rodzaju świadczonych usług, Klient może otrzymać po bezpośrednim telefonicznym lub mailowym kontakcie.

Uznanie za niegodnego dziedziczenia:

Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes.

Trzeba jednak pamiętać o ograniczeniach czasowych dotyczących występowania z takim powództwem oraz o ustawowo określonych przyczynach ewentualnej niegodności.

W przypadku uwzględnienia powództwa, spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Co tworzy podstawę do uchylenia prawomocnego postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku. Ewentualnie nawet do wznowienia postępowania w przedmiocie działu spadku.

.

Z uwagi na złożoność prawa spadkowego, powyższe wyliczenie ma charakter jedynie przykładowy i dotyczy spraw najbardziej typowych.

Nie mniej jednak Kancelaria zajmuje się oczywiście również takimi problemami jak wykonanie zapisu, wydziedziczenie, podważenie testamentu, odpowiedzialność za długi spadkowe, umowy dotyczące spadku etc.

Wszelkie wyczerpujące informacje odnośnie rodzaju świadczonych usług, Klient może otrzymać po bezpośrednim telefonicznym lub mailowym kontakcie.

Negocjacje spadkowe:

Negocjacje mogą odbywać się w siedzibie Kancelarii lub u Klienta.

W toku działań polubownych, nasza Kancelaria na życzenie i w uzgodnieniu z Klientem, podejmuje próby pozasądowego rozwiązania sprawy.

Nic bowiem tak nie zadowala jak sprawnie, szybko i skutecznie rozwiązana sprawa.

Bierzemy więc aktywny i zaangażowany udział w negocjacjach. Kierujemy wezwania przedsądowe. Stosujemy profesjonalne i sprawdzone metody. Pomagamy wypracować warunki ugody.

.

Z uwagi na złożoność prawa spadkowego, powyższe wyliczenie ma charakter jedynie przykładowy i dotyczy spraw najbardziej typowych.

Nie mniej jednak Kancelaria zajmuje się oczywiście również takimi problemami jak wykonanie zapisu, wydziedziczenie, podważenie testamentu, odpowiedzialność za długi spadkowe, umowy dotyczące spadku etc.

Wszelkie wyczerpujące informacje odnośnie rodzaju świadczonych usług, Klient może otrzymać po bezpośrednim telefonicznym lub mailowym kontakcie.

Kontakt


 • Kancelaria Adwokacka Prawa Spadkowego „SUKCESJA”
 • ul. Świętojańska 118/12
 • 81-388 Gdynia
 • Pokaż mapę
 • Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30-17:30.
 • W wyjątkowych przypadkach, możliwość ustalenia terminu spotkania poza godzinami pracy Kancelarii.
 • +48 58 622 50 60
 • kancelaria@spadkowe.com.pl

Polityka cookies


Serwis (Witryna Internetowa) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu spadkowe.com.pl.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymania zawartości koszyka

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. W plikach cookies nie są przechowywane dane osobowe

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu lub nawet spowodować niemożliwość korzystania z Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

kancelaria prawo spadkowe Gdynia, prawnik prawo spadkowe Gdynia, kancelaria zachowek Gdynia, prawnik zachowek Gdynia, sprawy spadkowe Gdynia, prawo spadkowe Gdynia,